Strategier för stresshantering

I dagens samhälle har stress blivit ett allvarligt problem, och orsakar stort lidande till dem som drabbas och kostar naturligtvis en del pengar för samhället i form av sjukskrivningar men även för den enskilde som förlorar inkomst. Ju längre man är hemma från jobbet, desto större är risken att man inte kan komma tillbaka till sin tidigare position. Vi ska kika på det här med stresshantering i det här inlägget!

Det finns många olika former av stress, och vissa experter menar att varje person upplever stress på olika sätt, vilket innebär att det inte finns någon universallösning för att förstå och hantera stressnivåer. Med detta sagt finns det vissa faktorer som har identifierats som bidragande till ökade stressnivåer i människors liv. En sådan faktor är det moderna livets tempo. I och med teknikens och informationssystemens tillkomst måste människor bearbeta mycket mer data än de förmodligen någonsin tidigare har gjort, vilket kan leda till känslor av överväldigande och press. Dessutom innebär den ständiga uppkopplingen via mobiltelefoner och andra enheter att vi aldrig riktigt får någon tid bort från våra jobb eller ansvarsområden – inte ens under vår helgbrunch med vännerna! Denna ständiga stimulering kan också bidrar till ökade stressnivåer.

Dessutom kan den ständiga pressen på att prestera bra på jobbet och uppnå vissa mål också bidra till att människor känner sig stressade. För många arbetstagare är deras arbete en källa till stor tillfredsställelse och glädje. Men om de känner sig undervärderade eller om de inte får tillräckligt med bekräftelse eller belöning för sina ansträngningar kan detta leda till att de blir frustrerade och irriterade – vilket i sin tur kan leda till ökade stressnivåer. Det är viktigt att alla vidtar åtgärder för stresshantering, och en del kan man göra själv men man kan även anlita hjälp med stresshantering, ett sådant företag finns i Stockholm.